Klantcases

Organisatieadvies

Tear

Een relevante landenstrategie voor Tear
Tear biedt wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken aan mensen die leven in armoede of onrecht. De afgelopen jaren heeft Tear waargenomen dat extreme armoede verschuift, bijvoorbeeld steeds meer naar middeninkomenslanden. Tear wil de allerarmste mensen wil helpen en bereiken. Dus wat betekent deze verschuiving voor het werk van Tear?

Om dat uit te zoeken heeft Charity Impact de omvang van extreme armoede per land op basis van een analyse van armoede-indicatoren in beeld gebracht. Op basis van deze onderzoeksgegevens en een reeks gesprekken zijn aanbevelingen opgesteld hoe Tear haar programmastrategie zo zou kunnen bijsturen dat ook de komende jaren de allerarmsten bereikt worden.

Marco van der Graaf (voormalig CEO Tear):
“Het traject dat Peter heeft gedaan geeft goed inzicht in wat er nodig is aan verandering in zowel de keuze en focus op landen als ook aan verbetering in de toegepaste methodiek. Centraal hierbij staat dat we onze mensen en middelen zo maximaal mogelijk willen inzet voor onze doelstelling: de allerarmsten zelf helpen opstaan uit armoede. We kiezen voor een vervolgopdracht om de bevindingen om te zetten naar strategie en uitvoering.

Setar

Strategie advies voor Setar
Setar is een praktijk voor psychosociale therapie in Assen en biedt begeleiding en coaching aan ruim 100 volwassenen en kinderen. De eigenaar, Ruud van Hal, kwam in 2015 tot de conclusie dat zijn praktijk erg veel verschillende activiteiten had en vroeg zich af hoe hij daar verdere focus in aan kon brengen.

Charity Impact heeft Setar ondersteund bij het bepalen van een heldere strategische koers voor de komende jaren. Op basis van interviews met de medewerkers, regelmatige adviesgesprekken en begeleiding bij het proces heeft Setar de belangrijke stap gemaakt van ‘pioniersorganisatie’ naar de volgende fase. De fase waarin ook management en ondersteunende processen belangrijke prioriteiten zijn en waarin het team van medewerkers de organisatie draagt.

Ruud van Hal (eigenaar Setar):
“Mijn mening over Peter: betrokken, deskundig en doelgericht”

Fondswerving

Tear

Overheidssubsidie van € 600.000 voor hulpverlening in Bangladesh
In het oosten van Bangladesh ondersteunt Tear Rohingya-vluchtelingen die gevlucht zijn vanuit Myanmar. Om dit hulpprogramma te kunnen voortzetten en uitbreiden was financiering nodig. Charity Impact ondersteunde Tear bij het opstellen van een financieringsaanvraag bij het ministerie van Buitenlandse Zaken via de Disaster Relief Alliance. In samenwerking met collega’s in Nederland, Bangladesh en Engeland werd een kwalitatief sterk programma ook omgezet in een kwalitatief sterke aanvraag. De aanvraag werd gehonoreerd en Tear ontving € 600.000 voor de hulpverlening in Bangladesh.

Martin Herlaar (International Programme Director Tear):
“We zijn in staat geweest om als team werkzaam in drie verschillende landen dit resultaat neer te zetten. Peters rol als procesleider van deze financieringsaanvraag was daarin belangrijk. Hij zocht steeds naar constructieve oplossingen in de samenwerking, bracht zelf ook schrijfcapaciteit in en bewaakte de taakverdeling en deadlines. Zo kwamen we tot een goed schrijfproces met uiteindelijk een heel mooi resultaat!

Bright Fame

Charity Impact vindt financiering via vermogensfondsen
Bright Fame helpt en ondersteunt vrouwen op de Amsterdamse wallen om de prostitutie te verlaten. Om hun impact verder te vergroten wilden ze graag een onderzoek uitvoeren naar oorzaken van prostitutie. Charity Impact heeft Bright Fame geholpen bij het vinden van financiering voor dit project. Dankzij drie succesvolle financieringsaanvragen werd het project met een begroting van € 8.000 gefinancierd door vermogensfondsen en kon het project begin 2016 van start gaan.

Frits Rouvoet (directeur Bright Fame):
“Door de persoonlijke contacten vanaf de werkvloer bracht Peter de sfeer en
het karakter van Bright Fame goed over aan de beoogde fondsen.”

Christ’s Hope

Project in Tanzania van start dankzij bijdrage vermogensfondsen~Christ’s Hope is een organisatie die zich, in verschillende Afrikaanse landen, inzet voor kinderen die lijden door (de gevolgen van) aids. Christ’s Hope wilde in 2018 graag van start gaan met een nieuw zorgpunt in Tanzania ter ondersteuning van 50 kinderen. Charity Impact werd gevraagd om te ondersteunen bij de financieringsaanvragen die daarvoor nodig waren. Er is vervolgens een projectplan opgesteld dat is aangeboden bij verschillende vermogensfondsen. Twee vermogensfondsen reageerden positief op deze aanvraag en Christ’s Hope ontving € 12.500 voor het nieuwe project. Het zorgpunt in Tanzania is inmiddels van start gegaan.

Jannetta Huisman (directeur Christ’s Hope):
“Peter stelt goede vragen en heeft snel inzicht in de situatie van projecten en van de organisatie. Hij werkt gestructureerd en efficiënt, heeft creatieve ideeën en is flexibel. De samenwerking ervaar ik als heel prettig!” 

 

Melkveehouder in Zwolle

Zorgsubsidies voor melkveehouderij
In 2015 wilde een middelgrote melkveehouderij in de buurt van Zwolle ruimte maken op het bedrijf voor mensen met een arbeidsbeperking. Charity Impact werd gevraagd om ondersteuning te bieden bij de verschillende bijbehorende subsidieaanvragen. De diverse subsidieaanvragen bij het UWV en de gemeente werden positief beoordeeld waardoor het bedrijf ook financieel in staat was om deze stap te zetten. Dankzij de subsidies werken er ondertussen vijf medewerkers met een arbeidsbeperking op het bedrijf.

Melkveehouder/jobcoach:
“Peter heeft gezorgd voor het aanvragen van de juiste subsidies. Daarnaast was in onze samenwerking ook zijn advisering gedurende het proces en het meedenken bij het maken van keuzes van grote meerwaarde.”

 

Christ’s Hope

Project in Tanzania van start dankzij bijdrage vermogensfondsen

Melkveehouderij Zwolle

Zorgsubsidies voor melkveehouderij

Tear

Een relevante landenstrategie voor Tear

Photo Tear - By Margreet Noordhof

Tear Bangladesh

Overheidssubsidie van € 600.000 voor hulpverlening in Bangladesh

Tear-Bangladesh -By Margreet Noordhof

Setar

Strategie advies voor Setar

Bright Fame

Charity Impact vindt financiering via vermogensfondsen