Relevante landenstrategie voor Tearfund

Een relevante landenstrategie voor Tearfund

Tearfund biedt wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken aan mensen die leven in armoede of onrecht. De afgelopen jaren heeft Tearfund waargenomen dat extreme armoede verschuift, bijvoorbeeld steeds meer naar middeninkomenslanden. Tearfund wil de allerarmste mensen wil helpen en bereiken. Dus wat betekent deze verschuiving voor het werk van Tearfund?

Om dat uit te zoeken heeft Charity Impact de omvang van extreme armoede per land op basis van een analyse van armoede-indicatoren in beeld gebracht. Op basis van deze onderzoeksgegevens en een reeks gesprekken zijn aanbevelingen opgesteld hoe Tear haar programmastrategie zo zou kunnen bijsturen dat ook de komende jaren de allerarmsten bereikt worden.

Marco van der Graaf (voormalig CEO Tear):
“Het traject dat Peter heeft gedaan geeft goed inzicht in wat er nodig is aan verandering in zowel de keuze en focus op landen als ook aan verbetering in de toegepaste methodiek. Centraal hierbij staat dat we onze mensen en middelen zo maximaal mogelijk willen inzet voor onze doelstelling: de allerarmsten zelf helpen opstaan uit armoede. We kiezen voor een vervolgopdracht om de bevindingen om te zetten naar strategie en uitvoering. “

Strategie-advies voor Setar

Verder met een heldere koers