Strategie-advies voor Setar

Strategie advies voor Setar

Setar is een praktijk voor psychosociale therapie in Assen en biedt begeleiding en coaching aan ruim 100 volwassenen en kinderen. De eigenaar, Ruud van Hal, kwam in 2015 tot de conclusie dat zijn praktijk erg veel verschillende activiteiten had en vroeg zich af hoe hij daar verdere focus in aan kon brengen.

Charity Impact heeft Setar ondersteund bij het bepalen van een heldere strategische koers voor de komende jaren. Op basis van interviews met de medewerkers, regelmatige adviesgesprekken en begeleiding bij het proces heeft Setar de belangrijke stap gemaakt van ‘pioniersorganisatie’ naar de volgende fase. De fase waarin ook management en ondersteunende processen belangrijke prioriteiten zijn en waarin het team van medewerkers de organisatie draagt.

Ruud van Hal (eigenaar Setar):
“Mijn mening over Peter: betrokken, deskundig en doelgericht”

Relevante landenstrategie voor Tearfund

Hoe bereik je de allerarmsten?

Photo Tear - By Margreet Noordhof