Fondswerving

Bright Fame

Charity Impact vindt financiering via vermogensfondsen

Melkveehouderij Zwolle

Zorgsubsidies voor melkveehouderij

Christ’s Hope

Project in Tanzania van start dankzij bijdrage vermogensfondsen

Tear Bangladesh

Overheidssubsidie van € 600.000 voor hulpverlening in Bangladesh

Tear-Bangladesh -By Margreet Noordhof