Privacy- en cookiestatement

Privacystatement

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten of anderszins contact heeft met Charity Impact, legt Charity Impact gegevens vast. Charity Impact acht het van groot belang dat de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid worden behandeld. Charity Impact conformeert zich daarom aan zowel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) als de gedragscodes van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA), EmailMarketing Associatie Nederland (Emma) en Telecommunicatiewet.

Charity Impact zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan
andere partijen anders dan de partijen die bij de uitvoering van een specifieke
overeenkomst betrokken zijn. Voor zover er gebruik wordt gemaakt van diensten
van externe dienstverleners zal er conform een bewerkersovereenkomst (art. 28
AVG) worden gewerkt.

De door u verstrekte persoonsgegevens (naam, e-mail, telefoonnummer &
functietitel) worden door Charity Impact gebruikt voor een optimale
tenuitvoerlegging van de overeenkomst waaronder het (laten) onderhouden van
contacten met de geregistreerde, het per post, e-mail of telefoon te (laten)
informeren over gelijksoortige producten en diensten van Charity Impact en over
onze (nieuwe) producten en diensten die binnen uw interessegebied vallen. De
persoonsgegevens worden niet zonder voorafgaande toestemming aan derden ter
beschikking gesteld, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting of een
gerechtelijk bevel.

Wilt u inzage doen in de door Charity Impact geregistreerde gegevens of wilt
u dat deze verwijderd worden? U kunt altijd een e-mail sturen naar het
e-mailadres hieronder aangegeven.

Inzage, correctie en bezwaar gegevens

Wilt u inzage doen in de door Charity Impact geregistreerde gegevens of wilt u dat deze verwijderd worden? U kunt altijd een e-mail sturen naar het e-mailadres hieronder aangegeven.

Charity Impact
t.a.v. Peter Kamphof
06-53964520
info@charityimpact.nl

Cookiestatement Charity Impact

Charity Impact biedt organisatieadvies en fondswerving aan non-profitorganisaties en maatschappelijk betrokken ondernemingen. Daarbij gaat Charity Impact zorgvuldig om met gegevens van de gebruikers van haar website. Deze verklaring is van toepassing op de website evenals de nieuwsbrief van Charity Impact. Deze worden in overeenstemming met wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens behandeld.

Gebruik cookies

Bij bezoek aan een website van Charity Impact verzamelen wij door middel van cookies informatie over uw gebruik van de website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer achterlaat. Deze cookies worden alleen gebruikt om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en daarmee de website te kunnen optimaliseren. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken.

Charity Impact maakt gebruik van Google Analytics bij het verwerken van
persoonsgegevens. Dit betekend dat Charity Impact gebruik maakt van Google
Analytics-cookies, een bewerkersovereenkomst met Google heeft gesloten, het
laatste octet van het IP adres is gemaskeerd en ‘gegevens delen’ is uitgezet.
Ook maakt Charity Impact geen gebruik van andere diensten van Google in
combinatie van Google Analytics-cookies.

Websites van derden

Op de sites van Charity Impact kunnen links voorkomen naar andere websites
die niet het eigendom zijn van Charity Impact. Charity Impact kan geen
verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met
uw gegevens. U kunt voor informatie hierover de privacy statements op de
websites die u bezoekt raadplegen.