Begeleiding bij CHS self-assessment

Begeleiding bij Core Humanitarian Standard self-assessment

In de ontwikkelingshulpsector is CHS (The Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability) hét nieuwe kwaliteitskeurmerk. Een standaard ontwikkeld door de organisaties zelf, die niet alleen eisen stelt aan hoe organisaties zijn ingericht, maar ook aan de projecten. En een certificering die sinds 2020 door belangrijk samenwerkingsnetwerk van Tear, de Dutch Relief Alliance, vereist wordt. Een interne assessment- en audit waren dus noodzakelijk.

Tear vroeg Charity Impact om het traject en auditteam te leiden. Van startinterviews en projectbezoeken (door teamleden) tot interne audit en eindrapport. CHS kijkt naar kwaliteit tot op projectniveau. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken of een organisatie echt luistert naar de mensen aan wie ze hulp bieden. Kunnen zij aangeven wat ze van een project vinden? Deze vorm van kwaliteits- en effectiviteitsmeting vroeg een nauwe samenwerking met de lokale partners. Onder de nodige tijdsdruk en samen met het projectteam van interne medewerkers en de betrokkenheid van experts heeft Peter Tear naar goedkeuring van het assessment geloodst.

Peter over dit CHS-traject:
CHS is een spiegel, een kans om te zien wat je al erg goed doet en waar je organisatie nog in kan groeien. Het zegt echt iets over de kwaliteit van je organisatie en het werk dat je doet. Juist omdat de ontvanger van de ontwikkelingshulp centraal staat.’

World Vision voorbereid op externe audit

FPA-traject