Wat 2 muizen mij leerden over verandering

10 februari 2020

Frustratie. Eerdere fondswervingstrajecten waren zo succesvol, waardoor lukte het deze keer niet? Ik zocht financiering voor een organisatie in Athene die vluchtelingen uit Syrië, Irak en Afghanistan helpt. Met hun relationele benadering sluiten ze echt aan op de leefwereld van de vluchtelingen. Ik was erg enthousiast over hun werk dus ik bood een goed projectplan aan bij verschillende fondsen. De uitkomst: slechts één relatief kleine gift. Hoe kon dat? 

Groot verschil tussen muizen en mensen

De gebruikelijke financierders bleken weinig vertrouwen te hebben in een Griekse organisatie en wilden dus dit project niet ondersteunen. Eerlijk gezegd had ik me van tevoren wel gerealiseerd dat mijn Griekse aanvraag voor fondsen misschien een (te) grote stap zou zijn. Maar die gedachte had ik snel weer van me afgezet want dit had in het verleden altijd goed gewerkt …

Ik moet denken aan het verhaaltje over twee muizen – Snel en Snuffel – en twee minimensjes – Peins en Pieker. In het boekje Wie heeft mijn kaas gepikt komen ze er op een dag achter dat hun kaas, die ze elke dag eten, weg is. Het verhaal schetst vervolgens het schrille contrast tussen de muizen en de mensjes. De muizen waren voorbereid en gaan zorgvuldig op zoek naar andere plekken waar kaas te vinden is. Wat doen de minimensjes? Zij worden volkomen verrast en proberen boos en wrokkig met elkaar te bepalen wie van hen de schuldige is van de hele toestand.


‘Met oude opvattingen vind je geen nieuwe kaas.’

— Spencer Johnson 


Hoe ga jij om met verandering?

Verandering is soms moeilijk. Wat prettig is en wat goed werkt, laten we graag hetzelfde. Maar om ons heen veranderen zaken in hoog tempo. Zowel persoonlijk als op organisatieniveau vraagt dat om een scherpe blik, doorzettingsvermogen en veerkracht. Creatief omgaan met – opkomende – veranderingen in plaats van star vasthouden aan het oude. Ik vind dat niet zo eenvoudig. En helaas zie ik ook organisaties die stevig vasthouden aan de bestaande structuur, aan wat al jaren goed werkt en het bestaande verdienmodel. Maar past dat echt bij wat er gevraagd wordt in de komende 10 jaar? Waar zie jij verschuivingen in je persoonlijke leven of voor je organisatie? Welke stappen wil, kun – of moet – je daar in zetten?

En mijn fondsenwerving? Ik ontdekte dat ik op zoek moest naar nieuwe kanalen en andere manieren. Veel mensen in mijn omgeving met een groot netwerk hielpen me met goede ideeën. Al met al, tot nu toe, nog met een beperkt resultaat. Maar de stappen zijn gezet. En het voelt goed om veerkrachtig aan de slag te zijn en te zoeken naar andere wegen om de Griekse organisatie financieel verder te helpen.   


Eerdere blogs