24 augustus 2020

Deze zomer ga ik een nieuwe vorm van fondsenwerving aan. Normaal vraag ik voor mooie projecten van opdrachtgevers financiering aan bij overheden of fondsen. Maar nu zoek ik in mijn eigen kring van familie, vrienden en bekenden actief naar sponsors. Sponsors voor mijn 30 kilometerrun via de Muskathlon@Home voor Noord-Korea. Dat land heeft namelijk al lang een bijzondere plek in mijn hart. En terwijl ik me voorbereid, merk ik dat fondsenwerven voor opdrachtgevers en sponsors zoeken voor deze actie eigenlijk veel overeenkomsten hebben.

VIER INZICHTEN OVER FONDSENWERVING

1. Fondsenwerven = relationeel

Iemand wil aan jouw doel bijdragen vanuit een relatie. In mijn geval de relaties die ik zelf heb met familie en vrienden. Een enkeling ken ik persoonlijk niet, maar die sponsoren hebben wel een sterke betrokkenheid bij de organisatie waar ik voor loop (Open Doors). Een vorm van relatie met de gever of het doel is nagenoeg altijd aanwezig.

2. Iedereen geeft uit een eigen motivatie

Het verhaal van Noord-Korea én de uitdaging van 30 kilometer hardlopen zijn mijn beweegredenen voor deze actie. Zo heeft iedere sponsor zijn eigen motivatie: de nood in Noord-Korea die iemand diep raakt of het respect voor mijn sportieve prestatie. Iemand anders heeft zelf ervaring met de Muskathlon. En een enkeling voelt zich misschien wel verplicht naar mij toe. Voor iedereen komt de motivatie om te geven ergens anders uit voort. Goed om dat te onthouden in jouw fondsenwervende activiteiten.


‘Fundraising is proclaiming what we believe in such a way that we offer other people an opportunity to participate with us in our vision and mission.’

– Henri Nouwen


3. Geven is tweezijdig

In zijn boek Relationship Fundraising benadrukt Ken Burnett dat geven niet éénzijdig is. Volgens hem is jouw vraag om financiering een uitnodiging voor de ander om betrokken te zijn en mee op reis te gaan, waarbij je beiden iets ontvangt. Het valt me op dat hij gelijk heeft. Het ‘plezier van het geven’ straalt ervan af bij mijn vrienden, familie en bekenden. En ik vraag me af wie hier blijer van wordt; ik als fondswervende hardloper of zij als sponsors.

4. Zie fondsenwerven als zaaien

Misschien sta jij aan het begin van een nieuwe periode van fondsenwerving en voelt het – met de extra uitdaging van het coronavirus – als een last op je schouders. Ik vind het schilderij De Zaaier van Vincent van Gogh dan een mooi beeld voor fondsenwerving. Ik zie daarin de zaaier die doet wat hij kan doen (zaaien) en die daarna in vertrouwen mag afwachten wat de zon (beeld van God) laat opkomen. Je mag in vertrouwen op weg gaan. Ik wens je een goede herstart na deze zomer!


Eerdere blogs